ویدیو/ پیام عربی آیت‌الله کعبی به مردم خوزستان درباره حوادث اخیر

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله عباس کعبی؛ آیتالله عباس کعبی در پیامی عربی به مردم خوزستان تأکید کرد: دشمن به دنبال سوءاستفاده از مطالبات قانونی و ریختن خون شماست.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان گفت: در ماجرای کمآبی ما تماشاچی نیستیم. از طریق مجاری قانونی و مسئولان ملی در حال پیگیری معضل کمآبی هستم. فرصت فتنهانگیری در مطالبات مشروع خود را به دشمنان ندهید.