حضور آیت الله عباس کعبی در ششمین اجلاسیه خبرگان رهبری

حضور آیت الله عباس کعبی در ششمین اجلاسیه خبرگان رهبری